Dobra -Europski strukturirani i investicijski fondovi  Dobra - zajedno do fondova eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

044/776 646
dobra@sk.t-com.hr

EU-projekti

Projekt E-impuls

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „E-impuls“ Dobra d.o.o. provodi projekt „Povećanje kapaciteta pogona za proizvodnju limarske galanterije„ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.06.1267.
Provedba projekta omogućiti će nabavu moderne linije za profiliranje limova i dodatneopreme, koja će osim rasta proizvodnog kapaciteta povećati produktivnost rada, uvesti nove proizvode i razinu zaštite na radu. Doprinijeti ćejavnim politikama jer omogućava otvaranje novih radnih mjesta, povećava prihod od prodaje, te uvodi modernu tehnologiju usmjerenu tržištusisačko-moslavačke županije i izvoza. Ciljane skupine na koje će projekt imati utjecaj su uprava, zaposlenici, učenici na praksi i kooperanti.
Naziv projekta: Povećanje kapaciteta pogona za proizvodnju limarske galanterije
Ime korisnika: Dobra d.o.o.
Ukupni iznos projekta: 719.872,50
Prihvatljivi troškovi projekta: 575.898,00
Ukupni iznos odobrene potpore: 300.000,00 kn
Trajanje projekta: 28.8.2017.-28.2.2018.
Kontakt: Senad Suljić, +385 44 548 683, dobra@sk.htnet.hr
Pogledati više na www.strukturnifondovi.hr i www.hamagbicro.hr

ESI              

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj