Dobra -Europski strukturirani i investicijski fondovi  Dobra - zajedno do fondova eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

044/776 646
dobra@sk.t-com.hr

Izrada armature prema nacrtu

11 12Nudimo usluge strojnog sječenja i savijanja betonskog željeza prema armaturnom nacrtu te možemo pratiti izgradnju svih vrsta objekata.